ثبت نام به عنوان یکی از وابستگان تجاری

فرم ثبت نام زیر را پر کنید و از امروز کسب و کار خود را آغاز کنید.

اطلاعات شخصی
نمایش
اطلاعات شغلی
اطلاعات اضافی
1. فرم ثبت نام را پر کنید

با تکمیل فرم درخواست وابستگان تجاری، شروع کنید. این عملیات رایگان است و تکمیل آن کمتر از دو دقیقه طول می کشد.

2. مشتریان مختلف بیاورید.

در بخش «ابزار» داشبورد خود، از تمام آگهی ها، لینک ها و ویجت های موجود برای جذب مشتریان خود استفاده کنید.

3. بر فعالیت های مشتریان خود نظارت داشته باشید و پول دریافت کنید.

دریافت CPA + کمیسیون ریبیت بر اساس شرایط و ضوابط طراحی شده توسط خودتان

اگر پرسشی داشته باشید، می توانیم توسط live chatباهم صحبت کنیم